Τί είναι τα refurbished προϊόντα;

Τα Refurbished είναι ανακατασκευασμένα προϊόντα τα οποία έχουν ελεγχθεί πλήρως και εκτεταμένα, ώστε να πιστοποιηθεί η άριστη λειτουργία τους. Ελέγχονται με απαιτητικά εργαλεία (software) των κατασκευαστριών εταιριών ώστε να διαπιστωθεί ότι έχουν την ίδια ισχύ και αντοχή, όπως όταν ήταν καινούρια.
Τα refurbished Συστήματα προέρχονται συνήθως μετά από την λήξη χρόνιας ενοικίασης (leasing) μεγάλων ομίλων είτε από εκθέσεις προβολής τους.
Εφόσον πιστοποιηθεί η άριστη λειτουργία τους τα refurbished προϊόντα κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με την εξωτερική τους κατάσταση στις παρακάτω κατηγορίες: